Dyplomowany specjalista obsługi produkcji
- bez podejmowania studiów!
zobacz więcej

Aktualności

O projekcie

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego„Innowacyjny Program Kształcenia dla branży motoryzacyjnej”

Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Zakładany czas realizacji Projektu od 2018-07-01 do 2019-10-31.

Wartość Projektu: 991 045,00 zł.

O kursie

Dla kogo ?

Roczny kurs przeznaczony jest dla absolwentów szkół średnich, którzy chcą pracować jako specjaliści w branży motoryzacyjnej (nie jest wymagane świadectwo maturalne).

 

O kursie

Program kursu opracowali specjaliści z branży motoryzacyjnej. Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele PWSZ im. Witelona w Legnicy. Płatne praktyki zawodowe odbywają się w zakładach produkcyjnych w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Uczestnik kursu zdobędzie m.in. wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji produkcji, pomiarów realizowanych w działach jakości, procedur w działach kontroli jakości i audytu wewnętrznego, zasad prowadzenia i organizowania magazynów produkcyjnych jak i wyrobów gotowych.

 

Organizacja kursu
• rekrutacja od 3 września 2018 r. do 28 września 2018 r.,
zajęcia i płatna praktyka trwają od października 2018 r. do września 2019 r.,
• w tygodniu dwa dni zajęć oraz trzy dni płatnej praktyki w zakładzie pracy,

• wynagrodzenie za praktykę w wysokości 2760 brutto.

 

Dlaczego warto ?
• tytuł „Dyplomowanego specjalisty obsługi produkcji” dla absolwenta kursu,
• atrakcyjne wynagrodzenie za praktykę,
• dualny system kształcenia: zajęcia równolegle z praktyką zawodową, realizacja projektów zawodowych zintegrowanych z praktyką,
• kwalifikacje niezbędne w branży motoryzacyjnej.

 

Inne informacje
Kurs dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rekrutacja od września 2018 r.

Kandydaci przesyłają poniższe dokumenty na adres Biura projektu:

Deklaracja udziału w projekcie
Oświadczenie
Formularz danych osobowych
Świadectwo ukończenia szkoły średniej
Świadectwo maturalne (zalecane) lub jeden z dokumentów:
- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej (zaliczony egzamin zawodowy),
- dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego.

Pobierz ankietę

Rekrutacja jest bezpłatna i przebiega zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Dokumentacja praktyk i projektów

Partnerzy

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica Biuro projektu. Budynek C pokój 218 tel. 76 723 23 49 BernatA@pwsz.legnica.edu.pl